AtletiekClub Molenbeek

back-to-top

MISSIE:

Atlemo wil jongeren en volwassenen uit Sint-Jans-Molenbeek en omstreken de kans bieden
de atletieksport op een regelmatige basis te beoefenen. Alhoewel de activiteiten in het
Nederlands doorgaan staat de vereniging ook open voor anderstalige atleten rekening houdend
met de eigenheid van Brussel. De vereniging wil zowel de competitieve als de recreatieve
atleten welkom heten in de club maar richt zich vooral naar een algemene opleiding van de
jongeren (benjamin tot miniem). Hiertoe zullen trainingen georganiseerd worden en zal worden
deelgenomen aan wedstrijden. Vanaf de cadetten categorie zullen de jongeren in de mate van het
mogelijke verder begeleid worden om hun talenten verder te ontplooien. Indien dit niet mogelijk
is zullen de jongeren verder begeleid worden naar een andere atletiekvereniging. Buiten de ethische
waarden van de sport zal de vereniging. ook de deelname van kansengroepen, in het bijzonder
allochtonen en nieuwkomers, aan de trainingen en wedstrijden promoten. De vereniging zal in
samenwerking met andere sectoren binnen het integratiecentrum Foyer de atleten andere activiteiten
aanbieden die een meerwaarde voor hen en de club kunnen betekenen.

VISIE:

Trainingen en wedstrijden:

De club wil jongeren vanaf 6 jaar de kans geven om op een aangename en kwaliteitsvolle
manier kennis te maken met en zich te ontwikkelen in de atletieksport. De club volgt de
indeling in leeftijdscategorieën zoals opgelegd door de Vlaamse Atletiekliga en zal voor
iedere leeftijdscategorie rekening houden met de specifieke noden en wensen van iedere
groep. Zo zal bij de jeugdcategorieën de nadruk liggen op het plezier beleven en het aanleren
van bepaalde vaardigheden die de jongeren in staat zal stellen om op latere leeftijd de
specifieke atletiekvaardigheden op een juiste manier aan te leren. Tot en met eerste jaars
miniem zal geen onderscheid gemaakt worden tussen de recreatieve en competitiesporters.
Vanaf 2de jaars miniem zal er opgedeeld worden in een recreatieve en een wedstrijdgroep.
Er zal nog geen specialisatie zijn, maar er wordt meer gewerkt op het aanleren van de
verschillende specifieke atletiekvaardigheden. Recreatieve atleten zijn echter steeds welkom
en worden opgevangen in een recreatieve trainingsgroep.
Vanaf de scholieren categorie zal er binnen de club de nadruk gelegd worden op de
loopnummers, zowel sprint, hindernis, middenlange afstand en lange afstand. Atleten die zich
verder willen specialiseren in een andere discipline zullen worden doorverwezen naar een
andere meer geschikte club. Indien nodig zal de club hen begeleiden bij het zoeken naar de
juiste club.

lidgeld:

De atletiekvereniging Atlemo is een sportclub gegroeid uit de sportwerking (BIS) van het
integratiecentrum Foyer. BIS heeft als doel het aanmoedigen van en de kans te geven aan
maatschappelijk kwetsbare jongeren uit Sint-Jans-Molenbeek en omstreken om de
atletieksport te leren kennen en op regelmatige basis te beoefenen. De drempels worden
daarom zo laag mogelijk gehouden om zo veel mogelijk mensen uit het doelpubliek te kunnen
bereiken. Dit heeft zijn invloed op het lidgeld dat gevraagd wordt. Dit zal steeds zo laag
mogelijk worden gehouden. Tevens zullen er individueel, indien nodig, betalingsplannen
worden opgesteld om zeker te zijn dat niemand wordt uitgesloten van aansluiting bij onze
vereniging omdat ze niet beschikken over de nodige financiële middelen.

Sociaal engagement:

Het sociale aspect zal een belangrijke rol spelen binnen de werking van de vereniging. Dit
zal onder andere tot uiting komen in:

Trainers:

De taak van de trainers binnen de clubwerking is zeer belangrijk. Zoals in het aspect sociaal
engagement reeds werd besproken is het de bedoeling dat de leden zich binnen de club
engageren. Een belangrijke manier waarop dat moet gebeuren is door het inschakelen van de
“oudere” atleten als trainer voor de jongeren binnen de clubwerking. Dit kan enkel succes
hebben indien deze atleten een goede opleiding krijgen zowel extern (VTS) als intern (hulp
van andere trainers en jeugdsportcoördinator). Hun taak zal er vooral in bestaan om de
kinderen hun enthousiasme voor de sport over te brengen en hen zo het plezier in het sporten
te laten ervaren. Verder moeten ze de jongeren de nodige basis meegeven zodat ze de nodige
basisvaardigheden beheersen om zich in de toekomst verder te kunnen ontwikkelen in de
atletieksport.

www.000webhost.com